Wednesday, September 28, 2005

Soldiers of 8th ID Killed SAMELCO II Linemen

KATUNGOD – SB – KARAPATAN
Alyansa ha Pagpanalipod han Tawhanon nga Katungod ha Sinirangan Bisayas
(Alliance for the Advancement of People’s Rights in Eastern Visayas)
Email: katungodsbisayas@yahoo.com, xandre24@yahoo.com
Website: http://www.karapatan.org

P.O. Box 204, Tacloban Central Post Office, Tacloban City, 6500 Leyte


Excerpts of the Broadcast of Bantay Isyu Program on Radyo Diwa,
DyDW (531 KHz on the local AM Band)
on the Issue of the Killing of SAMELCO II Employees


Bantay Isyu, September 6, 2005

Thor Bibar (TB): So, utruhon anay namon ano, Partner, ano? It telephone number namon para kan Kumander…

Hector Go (HG): Magbuhat.

TB: Kumander Magbuhat. It amon telephone number is 321-4757 o di ngani 325-5235.

HG: Aha. Ah. Gusto naton tagan hin lugar whether mga NPA, adi ha gubyerno.

TB: Bisan hin-o.

HG: Makagpahamtang ka kaparte hiton tinuod, kamatuoran. Di ba? Waray naton hini ginpipili dinhi. Bisan ngani iton mga, ano ini? Ano it ngaran hini, Partner didi ha Mindanao? Ini nga mga purupanmihag didi ha Mindanao?

TB: Iton mga Abu Sayaff.

HG: Abu Sayff, puyde gihap magpahamtang kun maabot ini.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bantay Isyu, September 8, 2005

Jasmin Bonifacio (JB): (Reading the statement of Arnulfo Ortiz Command of the NPA)

…Usa nga dako nga buwa ngan desperado nga pitad pagtahob han kanan military mga krimen ha katawhan han Samar an ginhimo nga pahayag han 8th Infantry Division, Philippine Army diin gin-akusaran an New People’s Army (NPA) komo naglansar han pag-atake han pira nga empleyado han SAMELCO II.

Hadton September 2, 2005 nagpagawas hin pahayag an 8th Infantry Division, Phillippine Army tikang ha Camp Lukban, Catbalogan, Samar pag-akusar han New People’s Army (NPA) komo taghimo han pag-atake han pira nga empleyado han SAMELCO II. Ini nga pag-atake nahitabo hadton September 1, 2005 dida ha Barangay Libas, Catbalogan, Samar mga alas 3 an oras han kakurolopon diin nagresulta han pagkamatay nira: Engr. Dalmacio Cepeda han Sitio Litong-litong, Paranas, Samar; Ben Gabon han Barangay Buray, Paranas, Samar; ngan Ryan Cabrigas han Calbiga, Samar. An mga biktima in nagtataud han mga electrical lines han hira in pamusilon han waray kakilal-i nga mga armado nga grupo.

Ini nga pahayag in hugot nga pagpanhimuwa han New People’s Army pinaagi han Arnulfo Ortiz Command, Central Front Samar, nga nagios dida hini nga mga lugar nga nadadabi kabahin han pahayag nga iginpagawas han 8th IB, Philippine Army diin gin-akusaran an NPA nga amo an taghimo han nasabi nga krimen nga nagresulta han kamatayon han 3 nga inosente nga sibilyan.

Ha maiha na nga kasaysayan han NPA dida han iya mabayanihon nga buruhaton paglansar han gerra han katawhan komo ultimo nga kabatonan han kakurian nga igindudurot han imperyalismo, pyudalismo ngan burukrata kapitalismo, deri binuhatan han NPA an manhibang han mga inosente nga sibilyan labi na adton naghahatag han mga serbisyo nga ginkikinahanglan han katawhan sugad han elektrisidad.

An NPA narespetar ngan nag-uundong han mga balaudnon ngan protocol ha pakig-gerra sanglit deri gud palisiya ngan binuhatan han NPA an maglambing ngan mag-target han sibilyan dida han iya mga aksyon militar. Hugot nga nasunod an NPA han mga probisyon nga nagdadabi han rules of engagement ngan mga kasaragbutan pagproteher han katungod ngan katalwasan han sibilyan sugad han Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law. Ngani, ha panahon han mga taktikal nga opensiba nga ginlalansar han NPA, dako nga konsiderasyon an seguridad han mga sibilyan o masa. Ha sugad, kun mahihimutang ha peligro an katalwasan han masa o mga sibilyan, deri igdadayon an ano man nga aksyon militar.

Deri binuhatan han Bagong Hukbong Bayan o NPA an mag-target han mga inosente nga sibilyan tungod kay talapas ini han mga prinsipyo ngan pagsurundon han nasudnon demokratiko nga rebolusyon han katawhan. Hugot nga ginkakaptan han mga pula nga mangaraway an puthaw nga disiplina nga deri kumuha bisan ultimo nga dagum ha masa ngan manhibang han ira mga panag-iya, sanglit deri gud mahihimo nga maglansar an BHB han mga kontra-katawhan nga opensiba pareho han nahitabo ha Barangay Libas, Catbalogan, Samar.

Dako nga buwa ini nga ginpapasarang han militar pagbaliskad han kamatuoran dida han ira direkta ngan klaro nga paghidabi han mga kaso han pagtalapas han mga katungod han tawo denhi ha Samar. Ha desperado nga pitad nga magraot an imahe ngan pagkita han katawhan ha mga tinuod nga sundalo han katawhan nga amo an BHB/NPA, ira ginpapagawas nga an ira mga binuhatan panmatay ngan iba pa nga adventura militar in binuhatan daw han BHB. Ini nagpapakita la han kadunot han sistema nga namamahotpahot ha AFP ngan an kapakyas han ira mga larang pagpoypoy han gerra han katawhan pinaagi han pagpoypoy han BHB. Damo nala nga mga panwurok han mga panhunahuna han ordinaryo nga sibilyan an ira ginhihimo agud la maseguro nga gumawas nga kontra-katawhan an mga pula nga mangaraway. Pero ini nga mga pitad in pareho han iba pa nira nga mga larang, mapapakyas. Mapapakyas ini tungod kay waray ha ira an kamatuoran ngan waray ha ira an tinuod nga katuyuanan pagproteher han interes ngan pagserbi han katawhan.

An kamatuoran, sobra na an kaputos han AFP han mga akusasyon han pagtalapas han tawhanon nga katungod ngan ini nga mga akusasyon napamatud-an dida han mga ginbuhat nga mga solidarity missions denhi ha Samar sugad han Interfaith Solidarity Mission ngan International Solidarity Mission, diin an tuyo amo an pag-imbestigar han grabe ngan nagtitikadamo nga mga kaso pagtalapas han tawhanon nga katungod.

Pinaagi han mga testimonya mismo han mga biktima ngan paryente han mga biktima, ginawas nga an AFP amo an taghimo han mga krimen kontra ha katawhan. An mga kaso nagdadabi han panmatay, pagtorture, iligal nga pagdakop ngan pagdetiner, paghibang han mga panag-iya han mga parag-uma, pagdukot, panarhog han mga ordinaryo nga sibilyan, kaupod na an pagpakaraot ngan pagtarget komo aada ha ira listahan han Order of Battle (OB) han mga legal personalidad ngan organisasyon masa nga nagios pag-undong han mga demokratiko nga interes han katawhan. Deri na kaya batunon han AFP an ira klaro nga paghidabi hini nga dokumentado nga mga kaso sanglit an ultimo nira nga ginhihimo amo an manhibang ha mga inosente nga sibilyan ngan igpasa an baratunon ha BHB/NPA.

Dugang pa, hadton panahon nga nahimugso an insidente ha Barangay Libas, Catbalogan, Samar, an mga pwersa han AFP an may klaro nga presensya ha nasabi nga lugar ngan ha mga kahigrani pa nga erya.

Deri tutugotan han BHB nga mabahiran han mga buwa nga akusasyon an iya dignidad komo prinsipyado nga sundalo han katawhan diin an mabayanihon nga reputasyon in nahimugso pinaagi han hul-os nga pagbuwis ngan paghalad han kinabuhi nga waray gin-aantum nga balyo nga kwarta o anu pa man nga klase han kalongganayan.

An BHB nagdedepensa han mga tinalumpigos ngan nagsisirot han mga kontra-rebolusyon ngan magraot nga elemento ha katilingban pinaagi han pagsusog han mga baludnon han hustisya han katawhan. Deri ini ha bisan ano nga panahon o higayon magbubuhat han pagdestruso ngan pagbawi han kinabuhi han mga sibilyan nga waray krimen nga nahimo ha katawhan.

Madig-on nga ginsusukot han BHB an AFP han ira mga utang nga kinabuhi ngan dugo ha katawhan han Samar. Ha partikular, ini nga insidente nga nagdadabi han mga trabahador han SAMELCO II, waray iba nga angay itudlok nga may sadang nga kakayahan ngan kasaysayan ha pagbuhat han mga sugad nga krimen kundi mismo an AFP.

Ha katapusan, hugot nga ginkokondinar han Bagong Hukbong Bayan ini nga madarahog nga aksyon pag-ambush han mga inosente nga trabahador han SAMELCO II ngan nakikig-usa an mga sundalo han katawhan dida han ungara han mga pamilya han mga biktima nga matagan hira han dagmit ngan tinuod nga hustisya.

Undangon an pamamasismo han estado pinaagi han AFP! Pabaydon han kinabuhi an mga berdugo nga military dida han ira waray hunong nga pagkomiter han pagtalapas han Katungod han katawhan ngan pagbawi han kinabuhi han mga inosente nga sibilyan! Isulong an nasudnon nga demokratiko nga rebolusyon han katawhan!

Signed ni KA VICENTE MAGBUHAT, Arnulfo Ortiz Command, Central Front-Samar.

JB: …. New People’s Army. Bale didto ini hiton Barangay Libas, Bantay Thor, Bantay Hector ha Catbalogan, Samar, mga banda alas tres hiton kakurulpon nga nagresulta hiton pagkaawat hiton kinabuhi ni Engr. Dalmacio Ce-, Cepeda han Sitio Litong-litong, Paranas, Samar; Ben Gabon han Brgy. Buray, Paranas, Samar ngan Ryan Cabrigas han Calbiga.

Niyan iton mga biktima hini, Bantay Thor, in nagtataud hin electrical lines han ira in pamumusilon hin hini nga waray panhikilal-i nga mga armado nga grupo.

So, amo adto, Bantay Hector, Bantay Thor, an iginpadangat nga statement han Arnulfo Ortiz Command han New People’s Army, Central Front Samar nga diin ginpapanhimuwa nira an ngatanan nga akusasyon nga iginbabatak ala kontra ha ira.

Amo adto an aton report, ha taramdan, Bantay Isyu, Jazmin Bonifacio reporting. Basta serbisyo ngan balita, Numero Uno and Radyo Diwa!

Station ID: Bantay Patrol….

-------------------

TB: (Reading text messages through their hotline number.) “Dinhi ngani sa amon baryo, ngatanan tawo dinhi gin-aruan”

HG: Diin liwat ini nga baryo? Tikang ha cellphone number 0921-985-8635.

-------------------

TB: “Anong nangyari na pangabuso ng army, walang basehan”. Well, maupay makuhaan ta liwat iton side han Philippine Army. Kay nasiring ini nga Arnulfo Ortiz Command press statement nga waray hira kalabutan hini nga pagpatay han taga-SAMELCO.

HG: SAMELCO.

-------------------

HG: “Pakiana la namon hadton report ni Jazmin Bonifacio, hain man ito nga ira akusasyon nga mayda ebidensya against military. File it in court.”

-------------------

TB: “Thor, ayos, nagyakan na an mga NPA. Naklaro na kita. Basar challenge han militar, sigurado pag-imbestigaran ito, hit human rights group. Sanglit, military, pag-andam kamo hit iyo binuhatan. Don’t read my number”.

“Kuya, Thor. Kuya, Thor pamatron kamo ha Dulag. Kuya, extend my greetings to my sister. Happy birthday. Wish you good health. We love. Gina. More power to your station.”

“Hello, good A.M. Ha-, Hain man ito nga ira akusasyon? Kun may da man ebidensya against military.”

“Good A.M. mga Tors. Aha! Para masarayuran niyo, puyde niyo istoryahon niyo an survivor nga apiki sa mga nagkamatay. An mga nag-ambush ay naka-“. Ano ito? “Taffeta. Nagsugad pa ngani.” Ano ini? “Nagsugad pa ngani nga iya Boss.” Oho.

-------------------

TB: “Good A.M. mga Tors. Amon ginkokondena an pamatay san mga NPA sa mga lineman sa SAMELCO lalo na kan Alex Lagunzad na matagan nira hin hustisya an pamatay”. Tikang ini ha cellphone number 0921-985-8635.

HG: Okay! Nuruniyan na an iba. Partner, an aton oras, alas nuybe han aga, hatag ha aton han Salompas!

-------------------

HG: “…Panagutan ang 8th ID sa panloloko sa tao at sa pagpatay ng mga SAMELCO employees. Bakit nila kailangan gawin ito? Para kaawaan sila ng tao. Ganun nga!” Text tikang cellphone number 09-, ah, 0910-749-1326. So, okay. Partner?

TB: Ano waray na?

HG: Baga damo pa gad didi pero makuri kun puro nala text ini nga aton programa.

TB: Sige. Sige.

HG: Sige, ano man it aton? Matikain man kita?

-------------------

HG: “Pamati hiton mga taga-SAMELCO. Kun ako ha imo, mag-conduct hin interview ha mga tawo nga harani”. Oo.

TB: Amo ini yana kay baga makuri ini yana nga kabutang. Okay.

-------------------

HG: “Good A.M. mga Tors. Hec and Thors, usa han mga survivor han ambush han mga NPA ha mga taga-SAMELCO, nagpapamatuod nga grupo han Arnulfo Ortiz Command an nanmusil ha ira. Nga nagyakan pa ngani.” Aha! Nagyakan pa kuno ngani. Ah, okay.

--------------------

HG: “Bluff ang sinasabi ng mga sundalo na NPA ang gumawa nito dahil lang sa naka-taffeta daw ang pumatay. Kahit sino ay pwedeng magsuot ng taffeta. Mura lang naman ito sa Zamora”. Ah, okay.

-------------------

HG: “Katungod-SB condemns the brutal killing of SAMELCO lineman by soldiers, operative of the AFP. The pattern is clear. Last June they abducted a lineman from SAMELCO on suspicion that they are NPA couriers.”

-------------------

HG: “…Tinatarhog man nira kami didi. Pangaro bisan amon kakaunon.” Well, imo ito opinion.

-------------------

HG: “…han SAMELCO. Paagi la han binuwa nga surat.” Well, imo iton opinion. Kun natuod ka hiton, imo. Bahala ka hito. Ako nagbasa la ako hini nga imo text.

-------------------

CERTIFICATIONI profess the correctness of the foregoing transcription. I possess the original tape ready for cross-reference. Done in Tacloban City, September 10, 2005.
ALEX GARCIA LAGUNZAD
Secretary-General
KATUNGOD-SB-KARAPATAN

0 Comments:

Post a Comment

<< Home